Tarieven

Een vast tarief

Wij werken met een uurtarief van €7,50 per kind, per uur. Het uurtarief is inclusief fruit, een koekje, drinken, brood op de lange middagen & in vakanties en af en toe een snoepje.

Dit zelfde tarief geldt ook voor vakantieopvang.

Flexibele opvang

Wij werken volledig volgens flexibele opvang. U hoeft niet ver van te voren de dagen en uren bij ons aan te geven. Wel vinden we het prettig om minimaal een week van te voren te weten wanneer uw kind(eren) op de opvang komt of komen. Bij flexibele opvang kunt u uw kind op wisselende dagen naar de bso brengen. Voor ouders die onregelmatig werken  kan flexibele opvang handig zijn. 

Bent u een keertje eerder vrij? Dan kunt u gerust uw kind eerder ophalen. 

Toeslag kinderopvang

Wellicht heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunt u op de website toeslagen.nl controleren. U kunt dan een proefberekening maken, waaruit blijkt of u recht heeft op deze toeslag.

Eerlijk factureren

Wij hanteren een minimale afname van 80 uur per jaar, verdeeld over 40 schoolweken.  Per kalendermaand wordt er een minimum aantal uren in rekening gebracht.

 Bijvoorbeeld:

Maand exclusief schoolvakantie:
Juni: bestaat uit 4 weken, dit houdt in dat er een minimale afname is van 8 uur. U mag de uren verspreidt over de maand afnemen, maar u kan er ook voor kiezen om dat in één dag te doen.

Maand inclusief schoolvakantie:
Juli: bestaat uit 4 weken, waarvan 3 schoolweken en 1 vakantieweken. Voor de schoolweken geldt de minimale afname van 6 uur. In de vakantieweken hanteren we de minimale afname niet.

Maakt u wel gebruik van de vakantieweken maar niet van de twee schoolweken, dan wordt de 6 uur in rekening gebracht naast de afgenomen uren in de vakantieweken. 

Wij factureren per kwartier in plaats van af te ronden op de halve of hele uren.