Privacy Statement & Cookiebeleid

Bso Marlon is gevestigd aan het Spanjaardspad 86 te (7761 BR) Schoonebeek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58691634. De bso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet is. U leest hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens:
Website:  www.bsomarlon.nl
E-mail:  info@bsomarlon.nl
Telefoon: 06 23 22 15 79

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Foto’s in een klasbord-app, alleen voor de ouder(s)/verzorger(s)
 • Afgeschermde foto’s op de openbare Facebook-pagina
 • Toestemmingen op het kind registratieformulier

Deze gegevens mogen wij gebruiken, omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst, de wettelijke administratieplicht of de Wet Kinderopvang) of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- gegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bso Marlon kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het mailadres info@bsomarlon.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Bso Marlon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van betalingen.

n

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bso Marlon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Bso Marlon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen

Persoonlijk identificatienr.

7 Jaar

Personalia

7 Jaar

Adresgegevens

7 Jaar

Contactgegevens

7 Jaar

Factuur gegevens

7 Jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Bso Marlon verkoopt uw gegevens niet aan derden. Bso Marlon en zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bso Marlon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bso Marlon deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

Cookies en aanverwante technieken

Bso Marlon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bso Marlon gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bso Marlon en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bsomarlon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Bso Marlon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bso Marlon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Bso Marlon vindt het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons cookiebeleid.

Om te bepalen welke onderdelen van de website van Bso Marlon het meest interessant zijn, proberen wij met behulp van software van derden te meten hoe veel personen onze website bezoeken en welke pagina’s bezocht worden. Van deze informatie die wij verzamelen, maken wij statistieken. Deze geven Administratie- en Advieskantoor M. Snippe inzicht in hoe vaak een webpagina bezocht wordt en waar de bezoeker vandaan komt. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen die zij op hun eigen website daarover geven. Deze verklaringen kunnen wijzigen. Administratie- en Advieskantoor M. Snippe heeft daar geen invloed op. Administratie- en Advieskantoor M. Snippe behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in ons cookiebeleid. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van Administratie- en Advieskantoor M. Snippe van kracht zijn.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Met behulp van cookies kan Bso Marlon bezoekersgegevens registreren via Google Analytics, Google Adwords, Google Maps en Youtube kan Bso Marlon precies zien hoe veel personen de websites van Bso Marlon bekijken, welke pagina’s worden bezocht en waar de bezoeker vandaan komt. Met LinkedIn, Twitter, Facebook en Youtube kun je informatie op onze website delen via social media.

Onvoorziene cookies 
Het kan zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze website zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn brochures, teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht je op onze website onvoorziene cookies tegenkomen, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij plaatsen en waarvoor.

Wil je geen cookies accepteren? 
Wil je geen cookies accepteren, dan kun je dit altijd in de instellingen van je browser aangeven. Als je cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.