Inschrijven

Hoe werkt een inschrijving

Voordat u uw kind inschrijft, controleert u eerst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit doet u via de website toeslagen.nl . U kunt dan een proefberekening maken waaruit blijkt of u recht heeft op deze toeslag.

Vervolgens kunt u uw kind inschrijven door het papieren inschrijfformulier te downloaden. Na het invullen van het formulier kunt u deze mailen naar: info@bsomarlon.nl of per post opsturen.

 

2e ouder/verzorger?

Geslacht Kind

Gewenste opvang (meerdere keuze's mogelijk):

Gewenste dagdelen: (meerdere keuze's mogelijk):

Dagdelen Voorschoolse opvang: (meerdere keuze's mogelijk):

Dagdelen Naschoolse opvang: (meerdere keuze's mogelijk):