Informatie

Leuke en goede opvang, dicht in de buurt. Handig, prettig en vertrouwd. Bij kinderopvang Bso Marlon zijn kinderen van 4 tot en met 13 jaar welkom. Wij zijn gevestigd in een ruimte van Basisschool OBS De Iemenhof te Schoonebeek. Dus lekker dichtbij in een vertrouwde en bekende omgeving.

Bso Marlon biedt de kinderen een uitdagende, positieve omgeving waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving kunnen ze spelen, zich ontwikkelen en vriendschappen sluiten. Plezier staat voorop!

Bent u benieuwd Bso Marlon? Kijk rond op deze website, bel gerust voor meer informatie of nog beter: kom eens langs. Een betere manier om de sfeer te proeven is er niet. We begroeten u graag!

Even voorstellen

Mijn naam is Marlon Homan en ben de oprichter van Bso Marlon. Ik woon in Schoonebeek. Tijdens mijn opleiding SPW heb ik veel ervaring opgedaan op verschillende plekken in de kinderopvang.

Nadat ik niveau 4 van de SPW heb afgerond, ben ik bij de buitenschoolse opvang terecht gekomen. Na een paar jaar hier gewerkt, wilde ik de uitdaging aangaan om een eigen bso te starten.

In het begin werkte ik alleen, maar inmiddels zijn we met een team van vier pedagogisch gediplomeerde medewerkers.

Stagiair(e)s

Bso Marlon werkt ook met stagiair(e)s. Door stagiair(e)s binnen onze bso op te leiden, denken wij het aanbod en de kwaliteit van toekomstige beroepskrachten te vergroten. Goede stageplekken zijn een belangrijke manier om studenten voor te bereiden op hun  taak in het werkveld.

Stagiair(e)s zorgen bovendien vaak voor een frisse wind binnen de organisatie; door vragen te stellen brengen ze vanzelfsprekendheden aan het licht. Door uitleg te geven over procedures en regelgeving, blijven we hier zelf ook scherp op. Dit is te zien als taakverrijking van de begeleider.

Tot slot nemen stagiaires, doordat dat zij boventallig zijn, werk uit handen van de overige medewerkers. Daardoor houden zij meer tijd over voor andere taken, die de kwaliteit van onze kinderopvang te goede kan komen.

Flexibele Opvang

Wij werken volledig volgens flexibele opvang. U hoeft niet ver van te voren de dagen en uren bij ons aan te geven. Wel vinden we het prettig om minimaal een week van te voren te weten wanneer uw kind of kinderen op de opvang komt of komen. Bij flexibele opvang kunt u uw kind op wisselende dagen naar de bso brengen. Voor ouders die onregelmatig werken  kan flexibele opvang handig zijn. 

Bent u een keertje eerder vrij? Dan kunt u gerust uw kind eerder ophalen. 

|

Wij wensen u veel plezier met het bekijken en doorlezen van onze website!